එදා සඳුදා දවසක් වූ බැවින් කොන්සියුලර් කාර්යාලය වෙත ශ්‍රී ලාංකිකයින් විශාල ප්‍රමාණයක් නන්දෙසින් පැමිණ සිටියහ. මා එහි ගියේ මාගේ විවාහයට පෙර හා පසු නමින් හැඳින්වෙන්නේ එකම පුද්ගලයා බව තහවුරු කර සහතික කරගැනීමටය. නමුත් මාගේ සියලුම ලියකියවිලි (දේශීය හා විදේශීය) විවාහයට පසු නමින් තිබූ බැවින් එය ඉතා අසීරු කාර්යයක් බව සඳහන් කළ යුතුමය.  


නමුත් එහි කාර්ය මණ්ඩලයේ තිබූ සිනහව, සුහද පිළිගැනීම, නිහතමානී කථාව සහ කාරුණික බව මා දිරිමත් කරන්නට විය. ඔවුන්ගේ අදහස වූයේ කෙසේ හෝ එම කාර්යය කිරීමය. ඔවුන් පත්ව ඇති අපහසුතාව තේරුම් ගත් මා කියා සිටියේ දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් මගින් එය ඉදිරිපත් කරමු යන්නය. නමුත් මාගේ අවශ්‍යතාව එය නොවූ බැවින් කොන්සල් ජනරාල් ඩෙන්සිල් ෆොන්සේකා ගේ අධීක්ෂණය යටතේ අවැසි දේ අවැසි ආකාරයටම කරන්නට ඔවුහු විශාල මෙහෙවරක් කරන්නට වූහ.  


දිවා කාලය පැමිණියද ඔවුන්ට තම කුසගිනි බවක් හෝ විඩාවට පත්වූ බවක් නොවීය. එම නිසාම මාගේ නෙත් සහ සවන් හතර වටේටම යොමු විය. කුඩා දරුවන් මහල්ලන් සහ ගැබිනියන් දෙස ඔවුන්ගේ කරුණාව සෙනෙහස හද පත්ලෙන්ම එන්නක් බව එහි සිටි කිහිපදෙනෙකුගේම කථාවට ලක්විය.  


හවස 7.45 පමණ මාගේ ලියවිල්ල මාගේ අතට ලැබෙන විටත් උදෑසන 9.30 මා දුටු ඔවුන්ගේ සිනහව පහවගොස් නොතිබිණි. විඩාබර බවක්ද නොවීය. කොන්සියුලර් ඩෙන්සිල් ෆොන්සේකා මහතා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට මාගේ හදබැති ස්තුතිය සහ සුභාසිංශනය මෙයින් පිරිනමමි.  

 


ඉංග්‍රිඩ් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ  
මිලානෝ - ඉතාලිය