ටැක්සිකාරයා රික්ෂෝකාරයා  
කියල නම පටබැඳුනා වගේ  
ත්‍රීවීල්කාරයා වෙට්ටු කාරයා  
කියාලා මාව බෞතිස්ම කළේ  

ටැක්සි එකෙන් රික්ෂො එකෙන් ගිය අය රටේ  
දැන් යන්නෙ එන්නෙ කොහේ ගියත් මගේ වාහනේ  
තිරික්කලෙන් බර බාගෙන් කරපු වැඩ ගමේ   
දැන් කරන්නෙ මමමයි සතුටින් හැමදේම මේ වගේ  

ඇත්ත කථාවක් මේක. යන එන රාළහාමිලා පාරේ  
අල්ලලා අත හයර් ගියත් සතයක් නැහැ දෙන්නේ  
පව් එයාලා පිං පඩියට රටටම වැඩ කරනවා වගේ  
මන් එක්කලා තරහවෙයිද නිකමට වගේ මන් කිව්වේ  

කට්ට අව්වෙ වේලි වේලි තුට්ටු දෙකක් ​හොයාගන්න  
වෙට්ටු දාපු සමහරු මට්ටු වුනා කවුරුත් දන්නවා ඒක  
ඉබ්බො වගේ යන එන අය රක්ෂාව කරනවා අකුරට  
දිව්වේ සමහරු තරඟෙට හාවට වුන දේ දැන දැනම  

ලැජ්ජාවට කිව්වේ නැත්තේ මන් මා ගැන තිබුණු දුකට  
නම්බුව රැක ගන්නට හත්නානෙන් ලැබුණත් සහතික බරට  
හංගාගෙන කොන්ද තියන් වැඩ කළේ අපෙ ජනතාවට  
මන්ත්‍රීලට වඳින් නැතුව මිනිස්සු වඳිනවා දෙකට නැමී අපට  

 

 


පැරිස් නුවර 
හේමා කටුකුරුන්ද