පානීය ජලය පිළිබඳ පර්යේෂණයන් සඳහා ඇමරිකා ඩොලර් මිලියන 200 ක (රුපියල් මිලියන 29755) වියදමින් ඉදිකෙරන පර්යේෂණාගාරය සඳහා  අවබෝධතා ගිවිසුම පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්‍ය උපුල් බී දිසානායක මහතා සහ චයිනීස් ඇකඩමි ඔෆ් සයන්ස් විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය යෑන්ෆෙන් වෑන්ග් මහත්මියගේ  ප්‍රධානත්වයෙන් පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ දී අද (16) සිදු කැරිණි.

2014 වසරේ දි චීන සමුහාණ්ඩුව හා ශ්‍රී ලංකා සමාජවාදී ජනරජය අතර ඇතිකරගත් අවබෝධතා ගිවිසුමක් අනුව පේරාදෙණිය හා චීන චයිනීස් ඇකඩමි ඔෆ් සයන්ස් සරසවි අතර අධ්‍යයන කටයුතු කිරිම  පේරාදෙණි විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨය හා ඡල සම්පත් මණ්ඩලය සමග සම්බන්ධව ආරම්භ කිරිමට නියමිතය. පර්යේෂණාගාරයේ වැඩ වසර දෙකකින් වැඩ නිම කිරිමට නියමිත බවද පේරාදෙණි විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්‍ය උපුල් බී දිසානායක මහතා පැවැසිය.  

12 4