(කරන්දෙණිය - එම්. සුසිල් ප්‍රියන්ත)

සිසුවියගේ සුදු නිල ඇඳුමට යටින් ජංගම දුරකතනයක් නාදවීමේ අපූරු පුවතක් දකුණු පළාතේ පාසලකින් වාර්තා වේ. සිසුන්ට පාසල් වේලාව තුළදී කොහෙත්ම ජංගම දුරකතන රැගෙන ඒම හා ළඟ තබා ගැනීම මුළුමනින්ම තහනම්කොට තිබූ පාසලකි.

ජංගම දුරකතනයක් සිසුවකු හෝ ශිෂ්‍යාවක ළඟ තබාගෙන අසුවුවහොත් එය පාසල සන්තකය. එම ජංගම දුරකතනයේ අසභ්‍ය දර්ශන ඇතුළත්ව තිබුණ හොත් ජංගම දුරකතනය පාසල සන්තකවීමට අමතරව සති දෙකක පංති තහනමක් පනවනු ලබයි. ශිෂ්‍ය නායකයකු හෝ ශිෂ්‍ය නායිකාවක ජංගම දුරකතනයක් ළඟ තබාගෙන අසු වුවහොත් එය වඩාත් බරපතළය. මෙසේ නීති රෙගුලාසි දමා තිබියදීත් එක දිනක් පාසල් වේලාවේ පංති කාමරයක් තුළදී එහි උගන්වමින් සිටි ගුරුවරියට ජංගම දුරකතනයක් නාදවනු ඇසිනි.

වහාම ක්‍රියාත්මක වූ ඇය එම ජංගම දුරකතනය නාදවනු ඇසුණු පැත්තට ගියාය. එම නාදය පැමිණෙනුයේ ශිෂ්‍යාවක සිටින පැත්තේ බව දැනගත් ඇය ඒ පැත්තට ගියාය. එහෙත් එය පෙනෙන්නට නොතිබුණි. අවසානයේදී ගුරුවරියට ඇසුණේ එම ශිෂ්‍යාවගේ සුදු නිල ඇඳුම අස්සෙන් දුරකතන නාදය එන බවයි. වහාම ඇය නැගිටුවාගත් ගුරුවරිය සිතුවේ එම ජංගම දුරකතනය ඇත්තේ නිල ඇඳුම යට කියාය. නැගිටින විටදී එය බිම වැටේ යයි සිතුවත් එය බිම නොවැටුණු නිසා ගුරුවරිය නොනවත්වාම නාදවන මේ ජංගම දුරකතනය සොයා ගැනීමට වෙනමම කාමරයකට රැගෙන ගියාය.

ඇයගේ නිල ඇඳුම යටින් ආ නාදය ඇසුණු දුරකතනය සඟවා තිබුණේ ශිෂ්‍යාව ඇද සිටි යට ඇඳුමේ බව එහිදී ඇය පරීක්‍ෂා කළ ගුරුවරියට දැනගන්නට ලැබිණි.