රජරට පැත්තේ ලේඛන කලාවට මෙන්ම නක්‍ෂත‍්‍රයට ද ලැදි ඔහු ගොවිතැනට ද එකසේ දක්ෂයෙක් විය. ප‍්‍රසිද්ධියේ සෙත් කවි සහ අප‍්‍රසිද්ධියේ වස් කවි ප‍්‍රබන්ධයට ද ඔහු දක්ෂයකු බව ප‍්‍රකටය. පසුගියදා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට යන දරුවකුගේ පියකු ඔහු ලවා සෙත් කවි දෙකක් ලියවා ගැනීමට යන විට ඔහු සිටියේ එළවළු කොරටුවේ පැළවලට පොහොර දමමිනි. අමුත්තාගේ ඉල්ලීමට ඔහු එක්වරම කීවේ ”සෙත් කවි දෙකක් හදල දෙන්නම්.... මට ගොම පෝර කූඩ දෙකක් ගෙනත් දීපන්” කියාය. ගනුදෙනුව ඒ ආකාරයටම සිදුවූ අතර පසුවදා ගම පුරා ”සෙත්කවි දෙකක් ගොම කූඩ දෙකයි” යනුවෙන් ගිය ප‍්‍රචාරය නිසා ඔහු දැන් නිවසටම වී සිටිනවාලූ.