(තිහගොඩ උපසේන ලියනගම)
වයඹ පළාතේ අධ්‍යාපන ආයතනයකි. එහි උසස් පෙළ විද්‍යා අංශයට පසුගියදා ඇතුළත් වූයේ ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයකුගේ දියණියකි. කලක් විදේශගතව සිටි ඇය මෙරටට පැමිණි පසු මෙම ආයතනයට ඇතුළු වී සති කිහිපයකි.


පන්තියේ කටයුතුවලදී ඉදිරියෙන්ම සිටි ඇයට ගුරුවරුන්ගේ අනුග්‍රහය ලැබුණ ද සෙසු සිසුන් තුළ වූයේ අප්‍රසාදයකි.


පසුගියදා ගුරුවරිය විද්‍යා විෂයට සම්බන්ධ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් දී පිළිතුරු කඩිනමින් සපයන ලෙස පැවසූ අතර, සිසුන් තම පොත්පත්වල ඒවා සටහන් කරන අතර, මෙම ශිෂ්‍යාව තම නවින ජංගම දුරකථනයේ පිළිතුරු ටයිප් කොට ගුරුවරියට පෙන්වීමෙන් ඇයට තරු පෙනිණි.


පාසලට ජංගම දුරකථන ගෙන ඒම තනම් වූ අතර, ඇය කළ මෙම කාර්යයෙන් දැඩි අපහසුතාවට පත්වූ ගුරුවරිය ඇයට දැඩි සේ අවවාද කොට විදුහල්පතිවරයාටත් මේ ගැන දැන්වුවාලු.