යෙහෙළියන්ගේ උපදෙස් මත මූහුණ ලස්සන වීමට ගෑ මුදවපු මීකිරි ගෙදර හුරතලයට ඇති කරන බලු_ පැටියා ලෙව කෑමෙන් එම කාන්තාව දැඩි අපහසුතාවට පත්වූවාය.


උපාධිධාරිනියක වන ඇය රජයේ කාර්යාලයක රැකියාව කරන අතර, නිතරම  තම රූප ස්වභාවය ගැන සැලකිලිමත් වීම පුරුද්දකි.  රූප ස්වභාවය වැඩි කර ගැනීම සඳහා කරන පිළියම් පිළිබඳව කවුරුන් හෝ දෙන උපදෙස්  හිස් මුදුනින්ම පිළිගැනීමට ඇය මැලි නොවන්නීය.


ඒ අනුව මුහුණේ සියුම් බව වැඩිකර ගැනීමට හා පැහැපත්ව තබා ගැනීම සඳහා මුදවපු මී කිරි මුහුණේ ගා පැයකට පමණ පසුව සෝදා හරින ලෙස ඇගේ යහලුවන් විසින් ඇයට උපදෙස් දෙන ලදී.


ඒ අනුව නිවාඩු දිනක දී ඇය මුහුණේ මී කිරි තවරා පැයක් යනතුරු ඇඳේ හාන්සි වූවාය. ඒ සමග ඇයට නින්ද ගොස් ඇති අතර, ඇය විසින් හුරතලයට ඇති කරන බලුපැටියා ඇයගේ කාමරයට පැමිණ මුහුණේ ගෑ මී කිරි තට්ටුව ලෙව කා ඇත. 

ඇය ක්ෂණිකව අවදි වී ඇති අතර එවිටත් මුහුණේ තිබූ මීකිරි වැඩි ප්‍රමාණයක් බලු_ සුරතලා විසින් ලෙව කා ඇති අතර ඇයට මහත් පිළිකුළක් ඇති වී ඇත.


පසුදින කාර්යාලයට පැමිණ සිද්ධිය තම යහලුවන්ට පවසා ඇති අතර ඔවුහු ඒ සම්බන්ධව විහිලු කරන්නට පටන් ගත්හ.


කතාව කාර්යාලය පුරා පැතිර ගොස් ඇති අතර, ඇය අසලින් යනවිට බල්ලන්ට දෙන්න ගෙනා මීකිරි ගෙදර තියනවා දැයි විමසීම නිසා ඇය මහත් ලජ්ජාවට පත්වූවාය.

(ගලහ ඩබ්ලිව්.ඒ. අසේල)