එක ළඟ ගෙවල් දෙකක එකටම හැදුණු වැඩුණු මේ දෙදෙනා ඥාතිත්වයෙන් නෑනලා වුවත් ඔවුන් අතර තිබුණේ දැඩි මිත‍්‍රත්වයකි. දෙදෙනාම ගමන් බිමන් ගියේද එකටමය. එසේ ගිය ගමනකදී එක් අයකු රුපියල් විස්සක ලොතරැයි ටිකට්පතක් ගත්තත් ඇය අත වූයේ රුපියල් දහයක මාරු සල්ලි පමණකි.
මෙය දැනගත් නෑනා ඇයට තම අත වූ රුපියල් දහය දුන්නේ කැමැත්තෙනි. පසුව ඒ මුදල අනෙකා දුන්නත් ”පිස්සුද” කී ඇය පසුව විහිළුවට කීවේ ” ඕක ඇදුන දවසක දෙකට බෙදා ගනිමු” කියාය.
තම නිවෙස අසලින් ගිය ජංගම ටිකට්පත් වෙළෙන්දකුගෙන් පසුදා ටිකට් පත පරීක්ෂා කළ විට ඇය මවිත වූයේ එම ටිකට්පතට රුපියල් විසිදහසක ජයක් තිබූ නිසාය.
වහාම සිය නෑනා හමුවූ ඇය එදාගත් රුපියල් දහය බලෙන් මෙන් ඇයට දී ආවත් ටිකට් පත ජය ගැනීමේ පුවත ගම පුරා යාමත් සමඟ කිරි පැණි මෙන් සිටි මේ දෙදෙනා දැන් නයා පොළඟා වගේලූ.