මහනුවර නගරයේ උඩවත්ත රක්‍ෂිතය ආසන්නයේ රජයේ ආයතනක කලකට පෙර සිදුවූ සිද්ධියකි. මෙම ආයතනයේ රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෙනත් රජයේ කාර්යාලයකින් නිලධාරි පිරිසකට දින කීපයක් එන්නට සිදුවිය. ආගන්තුක නිලධාරි නිලධාරිනියන්ට රාජකාරි ඉටුකිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් පිළියෙළ කෙරිණි. ඔවුන්ට රාජකාරිය ඉටුකිරීමට සුදුසු ස්ථානයක් සේම බඩුබාහිරාදිය තබා ගැනීම සඳහා වෙනත් කාමරයක් සූදානම් කෙරිණි.

පැමිණි නිලධාරි පිරිස සිය ආම්පන්න වෙන්කර, දී ඇති කාමරයේ තබා රාජකාරියේ නියැළුණහ. පෙරවරු කාලයේ රාජකාරි කළ පිරිස අනතුරුව තේ පානය කිරීම සඳහා කාමරයට ඇතුළුවූහ.  ගොඩනැගිල්ලට පිටුපසින් වූ උඩවත්ත කැලයෙන් ආ රිලා රංචුවක් කාමරයට රිංගා එහි තිබූ මෙවලම් සීසීකඩ ඇදදමා අලාභහානි කර තිබුණි. කාමරයේ ජනේලයක පියනක් අඟුලූ නොවැටී තිබීම නිසා රිළවුන් කාමරයට ඇතුළුවී තිබිණි. රිලවුන් රැගෙන ගිය භාණ්ඩ අතර ගර්භණී අවස්ථාවේ පසුවූ නිලධාරි මහත්මියක විසින් රැගෙන ආ  විටමින් බෝතලයක් ද විය. වෛද්‍ය උපදෙස් මත පාවිච්චි කිරීමට නියමිත විටමින් බෝතලයට සිදුවූ දෙය ගැන නිලධාරිණිය ළතැවිල්ලට පත්ව සිටියාය.

මෙදිනට නියමිත රාජකාරි කටයුතු අවසන් කළ නිලධාරි පිරිස සවස යළි කාමරයට ආවේ සිය බඩුබාහිරාදිය රැගෙන යාමටය.

ඔවුන් දුටුවේ අපූරු දසුනකි.

රිලා රංචුවේ පැටවු බිහිකිරීමට ආසන්න තත්ත්වයේ පසුවු රිලවියක තවත් පැටවුන් කීපදෙනකු සමග විටමින් බෝතල අතැතිව එය පානය කරමින් සිටි අයුරු දුටු පිරිසට සිනහව පාලනය කරගැනීමට ඉමහත් වෙහෙසක් දැරීමට සිදුවූහ.