යතුරුපැදි රියැදුරු බලපත‍්‍රය ලබාගැනීම පිණිස පවත්වන ප‍්‍රායෝගික පරීක්ෂණයකදී අදාළ මෝටර් රථ පරීක්ෂකවරයා විසින් 8 ගසන ලෙස දැනුම් දුන් අවස්ථාවේ එක් බලපත‍්‍ර අයදුම්කරුවෙකු ගැසූ අපූරු අටක් පිළිබඳව කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් වාර්තා වේ.


එදා රියැදුරු බලපත‍්‍ර සඳහා ප‍්‍රායෝගික පරීක්ෂණය පවත්වන දිනයකි. න්‍යායාත්මක පරීක්ෂණයට සමත්වූ බොහෝදෙනෙක් මෙම ප‍්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට මුහුණදීමට පැමිණ සිටියහ.


මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂකවරුන් පැමිණි වහාම බර වාහන, සැහැල්ලූ වාහන, ත‍්‍රිරෝද හා යතුරුපැදි සඳහා වෙන වෙනම ස්ථාන බෙදා පරීක්ෂණය ආරම්භ කෙරුණි.


මෙම පරීක්ෂණයට සහභාගී වූ පිිරිස අතර එක්තරා රියැදුරු පාසලකින් පැමිණ සිටි කණ්ඩායමකි. යතුරුපැදි බලපත‍්‍ර ලබාගැනීම පිණිස ඔවුන් පැමිණ සිටියේ රියැදුරු පාසලෙන් ලබාගත් යතුරුපැදියක්ද සහිතවය.


සියලූදෙනා තම ජංගම දුරකථන ක‍්‍රියාවිරහිත කරගන්න යැයි ලැබුණු අණින් පසු ප‍්‍රායෝගික පරීක්ෂණය ආරම්භවූ අතර මුලින්ම ඉහත කී රියැදුරු පාසලෙන් පැමිණි ජැණ්ඩියට හැඳ පැළඳගත් තරුණයෙකුට අවස්ථාව ලැබුණි.


”හොඳයි අට ගහන්න බලන්න” යැයි පරීක්ෂකවරයා ලබාදුන් අවසරය මත ”හරි සර්..” කියමින් යතුරුපැදියට නැග සෙමින් එය පදවාගෙන එම ස්ථානයෙන් ඉවත් වූයේ සියලූදෙනා මවිතයට පත් කරමිනි.


ටික වේලාවක් ගත වුවත් ඔහු ආපසු නොපැමිණි හෙයින් හා ජංගම දුරකතනය ක‍්‍රියා විරහිතකොට ඇති බැවින් ඔහු සම්බන්ධ කරගැනීමට නොහැකි හෙයින් පරීක්ෂකවරයා වෙනත් යතුරුපැදියක් යොදාගෙන පරීක්ෂණය නැවත ආරම්භ කළේය.


පැය භාගයකින් පමණ පෙරකී තරුණයා යතුරුපැදිය පැදගෙන පරීක්ෂකවරයා සිටි ස්ථානයට පැමිණි අතර ඔහු ඉතාමත් ජයග‍්‍රාහී ලීලාවෙන් යතුරුපැදියෙන් බසිමින් පැවසූයේ ”ඔන්න සර් හරියටම කිලෝමීටර් අටක් ගියා. මීටරේ බලන්න කියාය.”


මොහු අට ගැසීම යන්න වටහාගෙන ඇත්තේ කිලෝමීටර් අටක් පැදවීම බව තේරුම් ගත් පරීක්ෂකවරයාට උඩ බිම බැලූවේ කීමට කිසිවක් කටට නොආ බැවිනි.