මාවතගම නගරය මධ්‍යයේ පිහිටි ජනප‍්‍රිය වෙළඳසැලකට ගොඩවූ පුද්ගලයකු මුදලාලි රවටා රුපියල් දහදාහක බඩු මල්ලක් රැගෙන යාමේ පුවතක් මෙසේ හෙළිදරව් විය.

නගරය එදා ජනාකීර්ණව පැවැතුණි. හදිසියේ වෙළඳසලට ගොඩවූයේ වයස අවුරුදු 50x55 අතර තැනැත්තෙකි. මුදලාලි හාමුදුරුවෝ කීව මේ බඩු ලැයිස්තුව ගෙනියන්න කියල ඔහු කීය.

කඬේ මුදලාලි තුණ්ඩුව පරීක්‍ෂාකර බලා තම සහායිකාව වූ බිරියට එය දිගුකලේ බඩුටික සූදානම් කරන්නට කියාය. බඩු ලැයිස්තුවට අනුව එකින් එක ගෝනියක තැම්පත්විය. කිරි පැකට් 10 ක් ලියල තියනවා. අපි ළඟ 8 යි තියෙන්නේ. මම අල්ලපු කඩෙන් ගේන්නම් බිරිඳ අසළ කඩයකට ගියේ සැමියාගේ අවසරය ඇතිවය. මුදලාලි මේ බඩුවල මිල ගණන් ටික ලොකු අකුරින් ලස්සනට ලියන්න.

මොකද හාමුදුරුවන්ගේ ඇස් පෙනීම අඩුයි. බඩු මිල ගණන් ලියූ බිල දෙස බලා මිලදී ගැනීමට පැමිණි තැනැත්තාගේ ඉල්ලීම මත වෙළෙඳසැල් හිමිකරු බිල නැවතත් පැහැදිලි රවුම් අකුරින් ලස්සනට ලීවේය. බඩු ලැයිස්තුවේ එකතුව රු. 10,000 කට ආසන්නය. මෙන්න අල්ලපු කඩෙන් ගෙනාව කිරි පැකට්. බිරිය දුන් කිරිපැකට් 2 මෙතෙක් වේලා බඩු ඇසුරූ ගෝනියට දැමීමට මුදලාලි සූදානම් වූයේ වටපිට බලමින්ය.

කෝ කෝ බඩු ගෝනිය. බිරිය කෑගැසීය. බඩු මල්ලත්, මිලදී ගැනීමට පැමිණි තැනැත්තාත් අතුරුදන් වී තිබිණි. මාවතගම නගරයේ කඩ දෙක තුනකටම එකම දිනයේ මේ පුද්ගලයා ගොඩවී මෙලෙසම වංචා කර ඇති බව පසුව හෙළිවිය. මගේ බඩුටිකේ වටිනාකම රුපියල් 10,000 ක්.

මුදලාලි සුසුමක් හෙළීය.