සන්නිවේදන ආයතනයකට සම්බන්ධ ප‍්‍රචාරක නිලධාරීන් පිරිසක් පසුගියදා අගනුවර ආසන්න උපනගරයක සමීක්ෂණයකට ගියේ අදාළ උපකරණ ද රැගෙනය.

ප‍්‍රබල ඇන්ටෙනා සහිත නිවසක් දුටු ඔවුහු එහි ගොස් විමසීම් කළත් නිවසේ කිසිවකු නැති බව පෙනුණි. එහෙත් මොහොතකින් ඉදිරිපස දොර විවෘතකොට මැදිවියේ වූ කාන්තාවක් එබී බැලූවාය.

‘‘සමාවෙන්න, මෙහේ ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරනවාද?’’ ප‍්‍රචාරක නිලධාරියෙක් ඇයගෙන් විමසීමි.

‘‘ඉන්ටර් නෙට්! කියා එයම උච්චාරණය කළ ඇය මදක් සිතා ඔව් ඔව්’’ කීවාය.

හොඳයි බලමු කියා ඔවුන් ගෙට ඒමට තැන් කළත් කාන්තාව ඊට එකඟ නොවූවාය. 

මහත්තය, නෝන දෙන්නම ගෙදර නෑ. දරුවොත් ඉස්කෝලෙ ගිහිං ’’ ඇය කීවාය.

කමක් නෑ ‘‘කියූ නිලධාරියා තම ආයතනය ගැන විස්තර කොට ‘‘ඉන්ටර් නෙට්’’ පාවිච්චි කරන්නේ කවුදැයි’’ විමසීය.

‘‘අපි ඔක්කොම, මටත් එකක් ළඟදි ගෙනත් දුන්නා. මෙහෙ නිදාගන්න බෑ. හරියට මදුරුවො. ඒකයි’’ ඇය කීමෙන් කරුණු තේරුම්ගත් නිලධාරීන්ට තරු පෙනුණලූ.