මඟුල් ගෙදරකට සහභාගි වී බීමතින් මඟුල් ගෙදර කාන්තා යට ඇඳුම් සොරකම් කර ගුටි කෑ අයකු පිළිබඳ පුවතක් සබරගමු පළාතෙන් වාර්තා විය. 

සිද්ධිය මෙසේය. ඔහු මිතුරෙකුගේ ඥාති ගෙදරක පැවැති මඟුල් ගෙදරකට රාත‍්‍රී කාලයේදී සහභාගි වී ඇත. මොහු පුරුද්දක් ලෙස කාන්තා යට ඇඳුම් හොරකමේ යෙදෙන්නෙකි.

මෙදින ද මොහු මඟුල් ගෙදරදී අධික ලෙස බීමත්ව මුත‍්‍රා කිරීම සඳහා නිවෙස පිටුපසට ගොස් ඇති අතර අසල වැලක තමා ප‍්‍රියකරන යට ඇඳුම් දැක අසල තිබූ පෝර කවරයකට දමාගෙන ඇත. සිද්ධිය දුටු නිවෙසේ වයසක කාන්තාවක් මොහු පිළිබඳව දැන අනේ පුතේ මගේ ඇඳුම් ටික දීලා යන්න, මට අරගන්න සල්ලි නෑ යනුවෙන් කියා ඇත.

යන්න ආච්චි යන්න මට කාගේ ඒවාත් එකයි යනුවෙන් පැවසූ මොහු ඇඳුම් සියල්ල බෑගයේ දමාගෙන ඇත. වයස්ගත කාන්තාව ගෙහිමියන්ට මේ බව පවසා ඔහුගේ මල්ල පරීක්ෂා කර බැලීමේදී කාන්තා යට ඇඳුම් ටික හමුවී ඇත.