කොළඹ සිට ඉංගිරිය බලා ධාවනය වන මගී බස් රියකි. නුගේගොඩ හන්දියේදී බසයට ගොඩවූ යාචකයකු තම නැති බැරිකම කියමින් ආධාරයක් ඉල්ලූවේ ගීත කිහිපයක්ද ගයමිනි. ජෝතිපාලගේ ගී කීපයක්ම ගැයූ ඔහු ඉන්පසු අසුනක් අසුනක් පාසා ගොස් ආධාර ඉල්ලා සිටියේය. බසයේ මැද හරියේ අසුනක වාඩිවී සිටි තරුණ කාන්තාවක් තම බෑගය විවෘත කර එයට අත දමමින් සෙවුවේ යාචක ගායකයාට දීමට මාරු කාසි කිහිපයක් විය හැකිය. සීයයේ, පනහේ, විස්සේ නෝට්ටු කිහිපයක්ම කාන්තාවගේ අත පැටලැවී එළියට එන හැටි යාචකයා බලා සිටියේය. කාන්තාවගේ අරමුණ නෝට්ටුවක් නොදී කාසී කිහිපයක් තමාට දීම බව ඉවෙන් මෙන් වැටහුණු යාචකයාගේ ගිජු දැසට ඊළඟ මොහොතේදී දිස්වූයේ අනෙක් නෝට්ටු පරයා ඉහළට ඉලිප්පී තිබෙන විස්සේ නෝට්ටුවකි. වහා පැන එම නෝට්ටුව ඩැහැගත් ඔහු ”නෝනා මට සීයේ, පනහේ කොළ එපා.  ඕන් මං විස්සයි ගත්තේ.” යැයි කියමින් එය තම ඔලොගුවට දා ගත්තේය. කිසිවක් කර කියා ගැනීමට නොහැකි වූ කාන්තාව නිහඬව බලා හිඳිනු පෙනුණි.