ගම්මිරිස් හොරකමේ ගොස් ඇදිවතක්  අහිමිව උපන් ඇඳුමෙන් ගෙදර ගිය අයකුට සිදුවූ ඇබැද්දියක් ගැන අසල ගමකින් අසන්නට ලැබිණි. වාර්තාවන අන්දමට සිද්ධිය මෙසේය. ඔහුට ස්ථිර රැුකියාවක් නැත. කුලී වැඩක් කර එදා වේල පිරිමසා ගනී. සුළු හොරකමක් කිරීමද පුරුද්දකි. මේ දිනවල  අමු ගම්මිරිස් සඳහා හොඳ මිලක් පවතී. අල්ලපු වත්තේ ගම්මිරිස් පලදාව සරුය. වැඩිපුර යමක් උපයා ගැනීමේ අදහස පහළවිය. ? බෝවූ පසු කම්බිවැටෙන් රිංගා වත්තට ඇතුළුවූ ඔහු ලහි ලහියේ ගම්මිරිස් කඩන්නට විය. තම වගාව ගැන හොඳ  සෝදිසියෙන් පසුවූ වතු හිමියා, හිමින් සීරුවේ ගොස් හොරා අතටම අල්ලා ගත්තේය. හොඳින් දන්නා මේ හොරාට අමුතුම ජාතියේ දඬුවමක් දෙන්ට සිතා ඔහුගේ සරම සහ බැනිම ගලවාගෙන මෙන්න හොරෙක් යැයි කෑගැසීය. අසල්වැසියන් එන්න පෙර ගෙදරට දිව ගියේ ඇඳුමක් සොයා විළිවසා  ගැනීමටය. දොරට තට්ටු කළ විට බිරිය දොර අරිනවාත් සමගම උපන් ඇඳුමෙන් ගෙට පැන්නේය. යකෙක් යැයි සිතා ඇය යටිගිරියෙන් කෑගැසුවාය.ඒ හඬ ඇසී පැමිණි අසල්වැසියන්ට රහස හෙළිවිය. දැන් ඔහුට කියන්නේ ගී‍්‍රස් යකා කියාය.