පාසල් සිසුවියකගේ අභ්‍යාස පොතක් ඇතුළේ රුපියල් පන්දහසේ නෝට්ටුවක් තිබීම නිසා මහත් ආන්දෝලනයක් ඇතිවීමේ පුවතක් අසන්නට ලැබුණේ කළුතර ප‍්‍රදේශයේ ග‍්‍රාමීය පාසලකිනි. දහය වසරේ සිටි මේ ශිෂ්‍යාව ගණිත විෂය පිළිබඳව ගුරුවරයා දුන් අභ්‍යාසය නිමකොට අනෙක් සිසුවන්ගේ පොත් සමග තම පොත ද ගුරුවරයාගේ මේසය මත තැබුවාය. පොත් පෙරැළමින් අභ්‍යාසය බැලූ ගුරුවරයා මෙම පොත පෙරළන විට එහි තිබී මේසය මතට වැටුණේ රුපියල් පන්දහසේ නෝට්ටුවකි. ගුරුවරයා ඒ පිළිබඳව ඇගෙන් විමසූ විට ඇය කීවේ තමා කිසිවක් නොදන්නා බවකි. මේ ආරංචිය පන්තිය හරහා විදුහල්පතිගේ කනටද ගියේය. ශිෂ්‍යාව කිසියම් සොරකමකට සම්බන්ධ දැයි පරීක්‍ෂණයක් කිරීමට සූදානම් වන විටම කාර්යාලයට දුවගෙන ආවේ මැදිවියේ පුද්ගලයෙකි. ”මම දීපු රුපියල් පන්දහසක ණයක් ආපසු හම්බවෙලා ගෙදර මනුස්සයට හොරෙන් පොතක් අස්සෙ හැංගුවා. ගෙදර හැම තැනම බලල මේ දුවගෙන ආවෙ දුවගෙ පොතකවත් දාලද බලන්න.’’ ඔහු කීමෙන් විදුහල්පති සැනසුම් සුසුමක් හෙළුවාලූ.