ජනේලයක් ළඟට වී පෙම්බස් දොඩමින් සිටි පෙම්වතා, පෙම්වතියගේ කරේ තිබූ මාලය කඩාගෙන පැනගිය පුවතක් නගරයකට ආසන්න ගමකින් වාර්තාවෙයි. සිද්ධිය සැකෙවින් මෙසේයි. ඇය මෑතදී පාසල් හැරගිය තරුණියකි. නාඹර තරුණ වියට පා තබන ඇයට පෙම්වතකුගේ අවශ්‍යතාව තදින් දැනී තිබිණි. මේ බව ඉවෙන් මෙන් වටහාගත් තරුණයෙක් ඇය සමඟ හාදවිය. දෙදෙනාට තනිව කතා බහට තැනක් අවශ්‍ය විය. යෝජනාව තරුණියගේය. රෑට මගේ කාමරය ළඟට ඇවිත් ජනේලයට තුන්වරක් තට්ටු කරන්න. තරුණයා ක‍්‍රියාත්මක විය. රාත‍්‍රි දහය පසුවූවා පමණි. තුන්වරක් තට්ටුකළ විට ජනේලය විවෘත විය. තරුණිය ඇතුල් පැත්තේය. තරුණයා පිට පැත්තේය. දෙදෙනාම පෙම් ලොවේ පසුවෙති. මේ අතර තරුණියගේ කරේ තිබෙන වටිනා මාලය තරුණයාගේ නෙත ගැටිණි. ඔහුට පේ‍්‍රමය අමතක විය. පුරුද්ද ඉස්මතු විය. රහසක් කියන්නට ඇය ළඟට කැඳවාගෙන හාදුවක් දෙන අතර මාලය කඩාගෙන කළුවරේම අතුරුදන්විය. ඇයට පෙම්වතාත් නැත. මාලයත් නැත. කියන්න කෙනෙකුත් නැත.