රුපියල් දස ලක්ෂයක වාසනාවක් තිබෙනවා කියා රුපියල් දහ දහසක් ඊසි කෑස් කරන ලෙසට දුරකතන ඇමතුමක් ලැබී ක්‍රියාත්මක වුණු පුද්ගලයකුට එම ඊසි කෑෂ් කළ මුදල අහිමි වුණු සිද්ධියක් මහවෙල පොලිස් වසමට අයත් කොහොලන්වෙල ගමෙන් වාර්තා විය.


මොහු යුද හමුදාවේ සේවය කරන වඩු කාර්මිකයෙකි. ඔහු පවසන අන්දමට රුපියල් ලක්ෂ 10ක වාසනාවක් තිබෙන බවට දුරකතන ඇමතුමක් ලැබී ඇත. එම වාසනාවන්තයා වීමට අංකයක් සඳහන් කර රුපියල් 10,000ක් ඊසි කෑෂ් කරන ලෙස ද දුරකතන ඇමැතුමෙන් ඔහුට දැනුම් දී තිබේ.


උදාවුණු වාසනාව ලබා ගැනීමේ කලබලයෙන් මේ වගක් කිසිවකුට හෝ පවසන්නේ නැතුව දුරකතන පණිවිඩයෙන් දැනුම් දුන් අන්දමට මොහු රුපියල් 10,000ක් ඊසි කෑෂ් කර තිබේ. පැය කීපයකින් අනතුරුව තවත් රුපියල් 10,000ක් එම අංකයට ඊසී කෑෂ් කරන ලෙස දුරකතන ඇමතුමක් ලැබී ඇත.


මේ ගැන ඔහු තම සහෝදරයකුට දැනුම් දී විමසීමක් ද කර ඇත. පසුව ඒ පිළිබඳව කිසිම සම්බන්ධතාවක් සිදු වී නැත. ඔහු මුලා වී කිසියම් මුදල් වංචාවකට ගොදුරු වී ඇති බව මේ පිළිබඳව විපරම් කරද්දී හෙළි වී මේ ගැන මහවෙල පොලිසියට පැමිණිලි කර ඇත.


මේ පැමිණිල්ල ගැන සඳහන් කරමින් මාතලේ සහකාර පොලිස් අධිකාරි නොයෙල් ජනත් වීරසිංහ මහතා කියා සිටියේ මෙවැනි සංවිධානාත්මක මුදල් වංචා රට පුරා ක්‍රියාත්මක වන බැවින් ජනතාව අවධියෙන් සිටින ලෙසයි. 

(මාතලේ - ඇම්.ඩබ්ලිව්. සෝමරත්න)