(තිහගොඩ උපසේන ලියනගම)
විවාහයෙන් පසු උපදින දරුවන් දේශීය කිරිවලට හුරුකිරීම සඳහා දෑවැද්දට දුන් එළදෙනක එම පවුලට දරුවන් නොලැබීම නිසා ආපසු ගෙන ගිය වෙද මාමා කෙනකු පිළිබඳ අපූරු පුවතක් අසන්නට ලැබුණේ වියළි කලාපයේ ”පැලැස්ස” නම කියැවෙන ගම්මානයකිනි.


තම ඥාති පවුලක දියණියකගේ විවාහ උත්සවයේ දී දායාද දීම පිළිබඳව කතා කළ මේ වෙද මාමා ඇයට අපූරු දායාදයක් දෙන බව පවසමින් මේ තරුණ එළදෙන ඇයට දුන්නේ ලැබෙන දරුවන්ට වඩාත් පෝෂ්‍යදායක එළකිරි දෙන ලෙස පවසමිනි.


අසල්වැසි ගමක ස්ථිර පදිංචියට ගිය මේ නව යුවළට වසර පහක් වනතුරුම දරුවකු ලැබුණේ නැත. මෙය දැනගත් වෙද මාමා එම නිවෙසට ගිය අවස්ථාවක ”දැන් ඉතින් මේ දෑවැද්දෙන් උඹලට වැඩක් නෑ නෙව” කියමින් මේ වන විට දෙවරක්ම පැටව් ලබා සිටි මේ එළ ගවදෙන ආපසු තම ප‍්‍රදේශයට ගෙන ගියා ලූ.