කොළඹ කොටුව සිට පලෙයි දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ධාවනය වූ යාල්දේවි උදෑසන 6.15 ට රාගමට ළඟාවිය. දුම්රිය මගීන්ගෙන් පිරී තිබුණි. ගම්පහට පැමිණි දුම්රිය, මගීන්ද රැගෙන වේගයෙන් ධාවනය වන්නට විය. පොල්ගහවෙල පසුකළ ශීඝ‍්‍රගාමී දුම්රිය ස්වල්ප වේලාවකින් මන්දගාමි විය.

පොල්ගහවෙල සිට ඇත්තේ එක් දුම්රිය මාර්ගයක් පමණක්වීම එයට හේතුවයි. යාල්දේවියට දුම්රිය ස්ථාන කිහිපයකදීම රැඳී සිටීමට සිදුවූයේ ඉදිරියෙන් පැමිණි දුම්රිය කිහිපයකට ගමන් කිරීමට පහසු කරවීමටය.

තලාව දුම්රිය ස්ථානය පසුකර දුම්රිය ගමන් කරනා විට අනුරාධපුර නව නගරයෙන් බැසීමට සිටි මගීහු තම බඩු බාහිරාදිය සූදානම්කර ගත්හ. යාල්දේවි නැලවි නැලවී පැමිණෙනු අනුරාධපුර නව නගරයේ වේදිකාවේ සිටි මගීන් මෙන්ම ත‍්‍රීරෝද රථ රියැදුරන්ටද දැකගත හැකිවිය. අවාසනාවකි. දුම්රිය නොනවත්වාම ඉදිරියට ගමන් කරන්නට විය. කෑ ගැසීමක් ඇසුනි. ඒ ත‍්‍රිරෝද රථ රියැදුරන්ය.

කෑ ගැසීමට බිය වූ යාල්දේවිය වේදිකාව පසුකර ගොස් නවත්වා, නැවතත් පසුපසට ගමන්කර අනුරාධපුර නවනගරයේ දුම්රිය ස්ථානයේ නැවැත්වූවාය. දුම්රියෙන් බසින මගීන් දුටු ත‍්‍රීරෝද රියැදුරන්ගේ මුහුණ ඒකාලෝක විය.