මාල කඩන කොල්ලකරුට, තමාගේ ගෙල බැඳි මාලය ගලවා අතට දුන් තරුණියක් ගැන සබරගමුව ප‍්‍රදේශයේ ගමකින් වාර්තාවේ. සිද්ධිය මෙසේයි. ඇය ගමේ තරුණියකි. නගරයේ පෞද්ගලික ආයතනයක කාර්යාලයේ සේවය කරයි. රැකියාවට යන්නේ තරුණ වියට ගැළපෙන නව විලාසිතාවන්ගෙන් සැරසීගෙනය. එදින සේවය නිමාවී ගෙදර යෑමට බස් රථයෙන් බැස ගමේ අතුරු පාරේ ගමන් කරන විට, හදිසියේම පැමිණි යතුරුපැදියක් ඇය ඉදිරියේ නතර විය. නංගී අද පරක්කු ඇයි දැයි ඇසූ තරුණයා, ඉණේ සඟවාගෙන තිබූ උල් පිහිය අතට ගෙන කෑගහන්න එපා යැයි ඇයට තර්ජනය කළේය. ඔහුගේ සූදානම වටහාගත් තරුණිය, අනේ අයියේ කරදර කරන්න එපා කියමින් කරේ තිබූ මාලය ගලවා ඔහුගේ අතේ තැබුවාය. මාලය අතටගත් ඔහුට වැඬේ වැරදුණු බව වැටහිණි. කෝපයටපත් තරුණයා, ජොලියට දමාගෙන යන්නේ ඉමිටේෂන් බඩුයැයි කියා මාලය ඇගේ මූණට දමා ගසා යන්නට ගියේ දවස් තුනක් පිච්චූ ඉන්ධනවල ගණන අතින් පාඩු යැයි කියාගෙනය.