(තිහගොඩ උපසේන ලියනගම) 
සිය නෑ කෝරළය පැත්තේ කනිටු විදුහලක කෘෂිකර්ම විෂය ඉගැන්වූ ගුරුවරිය ප්‍රායෝගික අභ්‍යාසයකින් පසු අත සෝදා ගැනීමට යාමේදී සිය මංගල මුද්ද ගලවා පසෙකින් තැබුවත් එය ආපසු ගැනීමට අමතක විය. පන්ති කාමරයට ගිය පසු එය මතක්වී හැම තැනකම සෙව්ව ද මුද්ද හමු නොවීය. 


තමා සමග වැඩ කළ සිසුන්ගෙන් මේ පිළිබඳව විමසුව ද ඔවුන්ගේ බෑග් පරීක්ෂා කළ ද මුද්ද සොයා ගැනීමට හැකි වූයේ නැත. 


මොහොතකට පසු පාසල් ශිෂ්‍ය නායකයකු රහසින් විදුහල්පතිවරයාට කීවේ ගුරු මහතකු ජල කරාමය අසල සිට ගුරු කාමරයට ගොස් බෑගයට කිසිවක් දමනු තමා දුටු බවය. 


මේ ගුරුතුමිය සමග කලක් සම්බන්ධකමක් පැවැත්වූ ඔහු පසු කලෙක ඇය වෙනත් කෙනකු සමග විවාහවීම නිසා අමනාපයෙන් සිටි බව සිහිපත් වූ විදුහල්පති වහාම ඔහු කැඳවා හදිසි ලිපි කීපයක් යැවීමට අවශ්‍ය නිසා තැපැල් කාර්යාලයට ගොස් මුද්දර කීපයක් ගෙනෙන ලෙස පවසා ඔහුට මුදල් ද දුන්නේය. ඔහු ගුරු විවේක කාමරයට යාමට තැත් කළත් විදුහල්පති කීවේ කඩිනමින් මුද්දර ගෙනෙන ලෙසටය. 


ඔහු ගිය සැනෙන් ගුරු විවේකාගාරයේ තිබූ ඔහුගේ බෑගය පරීක්ෂා කළ විදුහල්පතිට එහිවූ මංගල මුද්ද දැක දෙවියන් සිහිවිය. 


යළි මුද්ද ගුරුතුමියට දුන් විදුහල්පතිවරයා එය ලැබුණු ආකාරය නොඅසන ලෙස ද ඇයට දැන්වීය. 


මුද්දර රැගෙන ආ ගුරුවරයා එය විදුහල්පතිට දී ගුරු විවේකාගාරය පැත්තට ගියත් මුද්ද ගැන කිසිවක් ප්‍රකාශ කළේ නැතිලු.