(තිහගොඩ උපසේන ලියනගම)

දකුණු පළාතේ රක්වාන කඳුවැටිය පෙනෙන මානයේ වූ ගමක ජීවත් වූ ඔහු සැබැවින්ම ගොවිතැනට දක්ෂයෙකි. ඔහු වගාකොට තිබූ මඤ්ඤොක්කා වගාවක් පසුගියදා මුළුමනින්ම විනාශකොට තිබුණේ ඌරු රංචුවකි. මෙය දුටු අසල්වැසියකු ඔහුට කිවේ මේ පිළිබඳව කෘෂිකර්ම නිලධාරියකු මගින් වන්දියක් ලබා ගන්නා ලෙසටයි. මේ විනාශය පෙන්වීමට එහි ඡායාරූපයක් ද රැගෙන යන ලෙස කීවත් ඔහු හඳුනන කැමරා ශිල්පියකු එහි නොවීය.

ගෙදරදී පොඩි පුතු කීවේ ලොකු අයියාගේ ජංගම දුරකතනයෙන් ඡායාරූප ගත හැකි බවය. අයියාට හොරෙන් දුරකතනය රැගෙන ගිය මල්ලී වැඬේ හරියට කර තිබූ නිසා පියා එය රැගෙන නගරයේ ඡායාරූප ශාලාවකට ගොස් ඡායාරූප ශිල්පියකුට එය බාර දුන්නේ කඩිනමින් අදාළ ඡායාරූප ලබාදෙන ලෙස පවසමිනි.

එය පරිගණකයට යොමු කළ විට මුලින්ම ඉස්මතුවූයේ ලොකු පුතා රූමත් ලලනාවක සමඟ කරන අඟන රැඟුම් කීපයකි. පියාට තරු පෙනිණ.

කට කොනෙන් සිනාසුණ ඡායාරූප ශිල්පියා මොහොතකට පසු ඌරු හානිය පෙන්වන ඡායාරූප කීපයක් ඔහුට ලබා දුන් පසු ගෙදර ගිය පියා ජංගම දුරකතනය පොඩි පුතාට ආපසු දුන්නේ ‘‘ඒ ඌරා කරපු දේට හපන් මේ ඌරා කරපු දේ’’ කියමින්ලූ.