කතරගම පදිංචි තරුණයෙක් කතරගම රාජ්‍ය බැංකුවක උකස්කර තිබූ රුපියල් ලක්ෂයක් පමණ වටිනා රන් දම්වැලක් බේරාගෙන තම කමීසයේ උඩ සාක්කුවේ දමාගෙන පිටව ගියේය. ඒ පාපැදියෙනි. ඔහු කතරගම දෙටගමුවේ තරුණයෙකි.
තම බිරියට අයත් රන් දම්වැල මීට මාස කීපයකට ඉහත දී උකස් කොට මුදල් ලබාගත්තේ මුදල් හදිස්සියකටයි. බැංකුවේ සිට ගෙදරට කිලෝමීටර් කාලක් ගොස් සාක්කුව අත ගා බැලීමේදී රන් දම්වැල අතුරුදන් වී තිබිණි. ඔහු දෙලොව රත්වී සාක්කුව අතගා බැලූවේය. සාක්කුවේ අඟල් කාලක පමණ කුඩා සිදුරක් ඇති බව ඔහුට අවබෝධ වනවිට සියල්ල සිදුවී හමාරය.
එම ස්ථානයේ සිට බැංකුව දක්වා නැවත පාර සෝදිසි කරමින් ගියත් මාලය හමු නොවූ නිසා තම නිවෙස වෙත ගියේ ඔහුටම දොස් නගා ගනිමිනි.
රන්මාලය ලේන්සුවකවත් ඔතාගෙන ගියා නම් මේ පාඩුව සිදු නොවන බව ඔහුට අවබෝධ වනවිට මාලය තව කවුරුන් හෝ අහුලාගෙන ගොස් තිබිණි.