ඊසිකෑෂ් ක්‍රමයට මුදල් යැවීමට පැමිණි පුද්ගලයකු අසළ වෙළෙඳ සලේදී රුපියල් 9,750 ක මුදලක් ඊසිකෑෂ් කරන ලෙස පවසා එම මුදල ඊසිකෑෂ් කළ පසු මුදල් නොදී පවනට බඳු වේගයෙන් යතුරුපැදියකින් පලා ගිය බව දොඹගහවෙල නගරයට ආසන්න වෙළෙඳ සලකින් වාර්තා වේ.


එම සිද්ධිය මෙසේය.


යතුරුපැදියකින් පැමිණි පුද්ගලයකු යතුරුපැදිය අදාළ වෙළෙඳ සල ඉදිරිපිට නවතා වෙළෙඳ සලට පැමිණ රුපියල් 9,750 ක මුදලක් මෙම අංකයට ඊසිකෑෂ් කරන ලෙසට වෙළෙඳ සල් හිමිකරුට දුරකතන අංකයක් ලබාදී ඇත.


වෙනදා පුරුද්දට මෙන් වෙළෙඳ සල් හිමිකරු නාඳුනන පුද්ගලයාගෙන් මුදල් අතට නොගෙන අදාළ මුදල ඊසිකෑෂ් කර පුද්ගලයාගෙන් මුදල් ඉල්ලා ඇත. එවිට පොඞ්ඩක් ඉන්න යැයි පැවසූ නාඳුනන පුද්ගලයා වෙළඳසලෙන් පිටතට පැමිණ විගස හෙල්මටය පැළඳ පණගන්වා නතර කර තිබූ යතුරුපැදියේ නැග පලා ගොස් ඇත.


වෙළෙඳ සල් හිමිකරුවා පැවසුවේ එම යතුරුපැදිය තමා හඳුනා ගැනීමට පසුපස එලවා ගිය ද එහි අංක තහඩු නොමැති බවයි.


මුදල් වංචා කර පලාගිය පුද්ගලයා මෙය ඉතා සැලසුම් සහගතව සිදුකර ඇති බවත් ඔහුගේ හැසිරීමෙන් මෙවැනි වංචා ක්‍රියාවන්ට ඔහුට මනා පළපුරුද්දක් ඇති බවත් තමාට අවබෝධ වූ බව වෙළඳ ආයතනයේ හිමිකරු පැවසීය.

(මඩුල්ල - සේනක බණ්ඩාර සහ මොනරාගල අතිරේක - කේ.එම්.පී. බණ්ඩාර)