ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් (2005-2015)

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ සේවා කාලය (1971 – 1992)

ලුතිනන් කර්නල් (ගජබා රෙජිමේන්තුව)

පෞද්ගලික තොරතුරු

උපන්දිනය - 20 ජුනි 1949 (වයස 70)

දේශපාලන පක්ෂය - ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

බිරිඳ - අයෝමා රාජපක්ෂ

දෙමාපියන් - ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ සහ දන්ධිනා රාජපක්ෂ

පාසල - ආනන්ද විද්‍යාලය