(රංජන් කස්තුරි)
යෝජිත ශ්‍රී ලංකා - චීන නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වීමෙන් දේශීය කර්මාන්ත රැසක් විශාල අනතුරකට පත්වනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා ඇසුරුම් නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.

බලපෑම් හේතුවෙන් එම ගිවිසුම චීනයට අවශ්‍ය ආකාරයට සකස්කර තිබෙන බවද චීන භාණ්ඩ 6800 ක පමණ ප්‍රමාණයක් බදුවලින් නිදහස් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය එකඟවී ඇතැයිද එම සංගමයේ සභාපති ඇන්ටන් හේමන්ත මහතා කීවේය.
ආනයනික භාණ්ඩ මත පැනවෙන සෙස් බද්දද වසර පහක් තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම අවලංගුවන ආකාරයට යෝජිත ගිවිසුමෙන් කොන්දේසි පනවා තිබෙන බව ද ඔහු පැවසීය.