මිලානෝ ලංකාරාම බෞද්ධ විහාරය සංවිධානය කරන 'සදහම් යාත්‍රාව' ධර්ම දේශනාව සහ භාවනා වැඩසටහන ජුලි 5 ඉරිදා සවස 5.30 ට එම විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය. වංගියකුඹුරේ ඤාණවිමල හිමියෝ වැඩසටහන මෙහෙයවති.
sadaham-yathra...