ස්වීඩනයේ පුරාණ පල්ලියක කළුනක උඩු මහලේ තිබී ටොන් දෙකක පරෙවි බෙටි ඉවත් කර ඇති බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. කු‍ළුනේ ඉහළ පිහිටා තිබූ කපොල්ලක් වසා දැමීමට  අතපසු වීම නිසා පරෙවියන් ඉහළ මාලය සිය නිවහන බවට පත් කරගෙන තිබේ.  එකතු වී තිබූ බෙටි ප්‍රමාණය අනුව දශක ගණනාවකට පෙර සිටම ඒවා ඉවත් කර නැත. පල්ලියේ කළමනාකරු පවසන අන්දමට ඉහළ මාලය සෙන්ටිමීටර් 12ක් උසට පරෙවි බෙටි වලින් වැඩී තිබී ඇත. සියලු දෙනා  එම අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට ලොකු ගෝනි 160ක් අවශ්‍ය විය. කො.වී.