ෆීජි දූපත් ආසන්නයේ රිච්ටර් මාපාංක 6.9ක භූකම්පනයක් සිදුව ඇතැයි විදෙස් පුවත් සේවා පවසයි.

භූකම්පනයෙන් පසු ෆීජි දූපත්වලට සුනාමි අනතුරු හැඟවීමේ සංඥා ද නිකුත් කළ බවත් මේ වනවිට එම අනතුරු සංඥා ඉවත් කර ගෙන ඇති බවත් විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරයි.