පැටි‍්‍රක් උල්මර් දිවි සරි කරගන්නේ තම සේවාදායකයන්ට බොරු ගොතා දීමෙනි. අනියම් සබදතා ඇති ස්වාමිපුරුෂයින් හා භාර්යාවන් පෙම්වතුන් ව්‍යාපාරිකයන් විවිධ රැකියාවන්හි නියුතුව සිටින්නන් ආදීන්ගේ හොර අසුවී ගැලවීමට අවශ්‍ය වේලාවට බොරු ගොතා දීම පැටි‍්‍රක් සිදුකරයි.

ඇතැම් අවස්ථාවන්හි තම සේවාදායකයන්ගේ සහයට පෙනී සිටීමද පැටි‍්‍රක් සිදුකරයි.වරක් අනියම් සබදතාවක් තිබූ තම සේවාදායකයේකුගේ කාර්යාල සගයෙකු ලෙස පෙනී සිට ඔහුගේ බිරිද නොමග යැවූ බව පැටි‍්‍රක් කියයි.

මෙය හොද ව්‍යාපාරයක් යැයි පවසන පැටි‍්‍රක් තමන්ගේ සේවාදායකයන්ගේ ගණන දිනෙන් දින වැඩිවනවා විනා අඩුවීමක් නම් නැති බව කියයි.ව්‍යාපාර කටයුතු ව්‍යාප්ත කිරීමට හෙතෙම ඔස්ටි‍්‍රයාවේද මේ ‘‘බොරු ගෙතීමේ‘‘ සේවයේ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන්ද සිටී.