මැලේරියා රෝගය මර්දනය කිරීම සඳහා මදුරුවන්ම යොදා ගත හැකි සාර්ථක ක්‍රමයක් විද්‍යාඥයන් විසින් අත්හදා සාර්ථක කර ගෙන තිබේ. වොල්බැචියා බැක්ටීරියම් නමින් හදුන්වන බැක්ටීරියාව මදුරුවන්ගේ සිරුරේ තිබෙන මැලේරියා වාහක විෂ බීජය නැතිව ගිය මෙම පර්යේෂණය සිදු කළ ඇමෙරිකාවේ මිචිකන් විශ්ව විද්‍යාලයයේ විද්‍යාඥයෝ ප්‍රකාශ කරති.

මෙයට සමාන ක්‍රමයක් ඇතැම් රටවල් ඩෙංගු මර්දනය සඳහා යොදා ගෙන ඇති බව ද එහ විද්‍යාඥ කණ්ඩායම පෙන්වා දෙයි.

ලෝකය පුරා මැලේරියා රෝගීන් කෝටි 22ක් සිටින අතර වසරකට හය ලක්ෂ හැට දහසක් මැලේරියාවෙන් මිය යති.