රුසියානු යුද නැව් දෙකක් ඊයේ (29) මධ්‍යධරණී මුහුදට සේන්දු විය.

සිරියානු රජයට සහාය දක්වන රුසියාව, එම යුද නැව් සිරියාව අසල මධ්‍යධරණී මුහුදට පිටත් කර හැරියේ, සිරියානු රජයට එරෙහිව හමුදා ප‍්‍රහාරයක් එල්ල කරන බව පවසමින් ඇමෙරිකාව ඔවුන්ගේ යුද නැව් මධ්‍යධරණී මුහුදට යැවීමට පියවර ගෙන ඇති නිසාය.

රුසියානු යුද නැව් මධ්‍යධරණී මුහුදට පිවිස ඇත්තේ  කෲස් මිසලිය ද සූදානම් කරමිනි.

රුසියාවේ නාවික කඳවුරක් ද සිරියාවේ ඇති අතර එහි සිටින රුසියන් සෙබළු පිරිස වැඩි කිරීම කෙරෙහිද මේ වනවිට රුසියානු රජය තීරණය කර ඇති බව ද වාර්තා වේ.