සිරියාවට හමුදා ප‍්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමෙන් වැළැකී සිටින ලෙසටත් සිරියානු අර්බුදයට මැදිහත් නොවන ලෙසටත් බි‍්‍රතාන්‍ය රජයට බලකරමින් ලන්ඩනයේ විරෝධතා රැලියක් පැවැත්වීය.