යුක්රේනියා ජාතික මිනී පෙට්ටි සාදන්නෙකු මෙතෙක් නොඇසූ විරූ ව්‍යාපාරයකට අතගසා ඇත. ඒ කෙදිනක හෝ තමන්ට හිමි වන මිනී පෙට්ටියක සැතපී සිටින්නට ගනුදෙනුකරුවන්ට අවස්ථාව ලබා දීමයි. මේ නවතම වෙළද උපක්‍රමය ඔහු හදුන්වාදී ඇත්තේ ‘මිනී පෙට්ටි චිකිත්සාව‘ යනුවෙන්ය. ගනුදෙනුකරුවන්ට පියන වසා හෝ පියන විවෘත කර හෝ මිනී පෙට්ටියේ සැතැපී සිටිය හැකි බව ඔහු කියයි. ජීවතුන් අතර සිටියදීම ‘සාමදානයේ සැතැපීමට‘ කැමැත්තෙන් තමන් සොයා බොහෝ අය එතියි ඔහු පවසනුයේ ආඩම්බරයෙනි.