ඉන්දියාව මිග් 29  ප්‍රහාරක ජෙට් යානා 21ක් රුසියාවෙන් මිලදී ගැනීමට තීරණය කර ඇති බව මිලිටරි තාක්ෂණික සහයෝගීතාව සඳහා රුසියානු ෆෙඩරල් සේවයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයා පැවසීය. 
 
එක්සත් ජනපදයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් තිබියදීත් ගුවන් මිසයිල පද්ධතියක් මිලදී ගැනීමට නව දිල්ලිය පසුගිය වර්ෂයේ රුසියාව සමඟ ගිවිසුමකට එකඟ විය. 
 
එවන් මිලදී ගැනීමක් සිදු වුවහොත් එක්සත් ජනපද නීතිය යටතේ සම්බාධක පැනවිය හැකි බව වාර්තා වේ.
 
 
63226
 
රොයිටර් ඇසුරෙනි