කුඩා සාප්පු හිමියන්ට සහ ක්ෂණික ආහාර වෙළෙන්දන්ට ඔවුන් බෙදා දෙන සෑම ප්ලාස්ටික් බෑගයකටම දමා පැන්ස 5 බැගින් දඩ පැනවීමට එංගලන්තය සැරසේ.

වසරකට එංගන්තයේ ඉවත දමන ප්ලාස්ටික් බෑග් ප‍්‍රමාණය පසුගිය වසර දෙක තුළ ශිඝ‍්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් තිබේ. ඒ අනුව කෝටී 700ක් පමණ මෙම වසර තුළ ඉවත දමා ඇත. ප්ලාස්ටික් දිරාපත් වීමට අවුරුදු 1000 ක් පමණ ගත වේ.

මෙයින් භූමිය විනාශ වීම පමණක් නොව ඒවා ආහාරයට ගැනීමෙන් සිව්පා සතුන් කුරුල්ලන් දහස් ගණනක් පීඩා විදින අතර, දහස් ගණනක් මිහිකත හැර ගොස් ඇති බව ඔවුන් කළ පරීක්‍ෂණ වලින් හෙළි විය.

දඩය පැනවීමේ අරමුණ වී ඇත්තේ ඉවත දමන ප්ලාස්ටික් භාවිතය අවම කිරීමයි. මෙයින් ලැබෙන මුදල් ඉවත දමන අපදව්‍ය බැහැර කිරීම හා ඒවාට විරුද්ධව සටන් කරන පරිසරය සුරැකීමේ පරිසරික හා වනසත්ව සංවිධානවල ප‍්‍රයෝජනය සඳහා ලබා දීමට කටයුතු කරන බව බලධාරීහු පවසති.