ඉන්දියාවේ සියලුම සිනමාශාලා චිත්‍රපට දර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට පෙර ජාතික ගීය වාදනය කළ යුතු බවත් ජාතික ගීය වාදනය වන අවස්ථාවේදී ජාතික කොඩියත් ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු බවත් ඊට ප්‍රේක්ෂකයන් නැගී සිට ආචාර කළ යුතු බවත් එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය   (30) නියෝග කළ බව වාර්තා වෙයි.. 

එම නියෝගය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ඉන්දියානුවන් තුළ දේශප්‍රේමීත්වයත් ජාත්‍යාලයත් ගොඩනැගෙනු ඇතැයි ද එම නියෝගය දෙමින් ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධීකරණය ප්‍රකාශ කළේය. 

දීපක් මිශ්‍රා සහ අමිතාවා රෝයී යන විනිසුරුන්ගෙන් සමන්විත  ද්විත්ව විනිසුරු මඬුල්ලක් විසින් එම තීන්දුව දුන් අතර ජනතාව තම මාතෘභූමියට ආදරය ප්‍රකාශ කළ යුතු කාලය එළැඹ ඇතැයි ද ඔවුහු එහිදි කීහ. 

“ජනතාවට මේ මගේ රට යන හැඟීම ඇතිවිය යුතුයි. මෙය මගේ මාතෘභූමියයි. ඔබ සියල්ලටම කලින් ඉන්දියානුවෙක්. අනෙක් රටවල ඔබ සීමා කිරීම් හා නීතිවලට ගරුකළ යුතුයි. එහෙත් ඉන්දියාවේදී ඒ සඳහා නීති අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ” යැයි විනිසුරු මිශ්‍රා පැවසීය. 

අංක 1951 ජාතික ගෞරවය අපහාස කිරීම වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ජාතික ගීය වාදනය වන විට එය ගායනය කිරීම හෝ ඊට ගෞරව දැක්වීම හෝ සෑම පුරවැසියකුගේම වගකීම හා යුතුකම යැයි ද විනිසුරුවරයෝ කීහ.