ඉන්දියාවේ බටහිර බොංගාලයේ 20 හැවිරිදි කාන්තාවක් වෙනත් කුලයක තරුණයෙකු සමග සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වීමේ වරදට එම ග්‍රාමයේ පිහිටි ගම් උසාවිය (පංචායත් සභාව)   ඇය  සමූහ  දූෂණයට  නියෝග කර එම නියෝගක ක්‍රියාත්මක කෙළේය.

තරුණයාත් තරුණියත් පංචායත් සභාව ඉදිරියට කැඳවා ඔවුනට එක් අයෙකුට ඉන්දියා රුපියල් 25000 බැගින් දඩ නියම කර තිබේ.   එම පිරිමියා  දඩ මුදල ගෙවීය.කාන්තාවට  එම මුදල ගෙවීමට නොහැකි විය.

මේ අවස්ථාවේදී එම කාන්තාවගේ දුර නෑයකු ද වන ගම් උසාවියේ ප්‍රධානියා නියෝග කර ඇත්තේ ඇයට දඩ මුදල ගෙවීමට නොහැකි බැවින් ඇයගෙන් රිසි සේ සතුටු වන ලෙසයි .  මෙම සිද්ධිය සිදු වූ පසුගිය සදුදා එළි වන තුරු ඇය 13 දෙනෙකු අතින් කෙළෙසීමට ලක්ව ඇති බවයි.  එම 13 දෙනා අතර ගම් උසාවියේ ප්‍රධානියා ඇතුළු සාමාජිකයන්න් 10 දෙනෙකු සිටින බවත් එම 13 දෙනාම අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බවත්  පොලීසිය කියයි .

 පසුගිය වසරක කාලය තුල අවම වශයෙන් කාන්තාවන් තිදෙනෙකුවත් වෙනත් කුලයක තරුණයින් සමග සම්බන්ධකම් පැවැත්වීමේ චෝදනාව මත ගම් තුන හතරක් පුරා නිරුවත්ව ඇවිද්ද වීමට මෙම ගම් උසාවිය පියවර ගෙන ඇති බව  ප්‍රදේශයේ පොලීසිය කියයි .