නැගෙනහිර පිලිපීනයේ පිහිටා ඇති මයොන් ගිනිකන්ද ඉතා භයානක ලෙස පිපිරීයාමට අාසන්නව තිබේ යැයි පිලිපීනයේ ගිනිකඳු හා භූමිකම්පා ආයතනය පවසයි. මේ අනතුරු හැඟවීමත් සමග අවට ගම්වාසී දහස් ගණනක් පිරිස ඉවත්කිරීමට කටයුතු කැර ඇත.

දැනටමත් සක්‍රිය වී ඇති ගිනිකන්දේ මේ වනවිට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් ලවා ගලා යාම ඇරඹී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. ලාවා පිටවීමත් විවරයෙන් ගල් කුට්ටි පෙරළී ඒමත් පටන් ගැනීම සමග ගිනිකන්ද සක්‍රිය වී තිබේ.

වැඩි වශයෙන් ම ලාවා පිටවීමේ අවධානමට ලක්ව ඇත්තේ කන්දේ ගිනිකොණ දිග ප්‍රදේශයයි.

පිලිපීනයේ මැනිලා අගනුවරින් කිලෝ මීටර 340ක් පමණ දුරින් පිහිටි මේ ගිනි කන්ද ජනප්‍රිය සංචාරක පෙදෙසකි. පසුගිය වසර 500ක කාලක දී මේ ගිනිකන්ද 50 වාරයක් සක්‍රිය වි පුපුරා ගොස් ඇත. අවසන්වරට 2013 වර්ෂයේ දී ගිනි කන්දෙන් අළු පිටවීමක් සිදුවිය.ඒ අවස්ථාවේ ජර්මානු සංචාරක කඳු නගින්නන් පස් දෙනකු මිය ගියහ.