රිච්ටර් මාපකයේ 6.8 ක ප්‍රබලත්වයෙන් යුත් භූමිකම්පාවකින් ඉන්දුනිසියාවේ අචේ පළාතේ අඩු ගණනේ 24 දෙනෙකුවත් මිය යන්නට ඇතැයි  ඉන්දුනිසියාව කියයි.

සුමාත්‍රාවේ  සිග්ලි  නගරයේ ගොඩනැගිලි රැසක් වැනසී ගිය නමුත් සුනාමි බියක් නැතැයි ඉන්දුනිසියා කාලගුණ විද්‍යා නිලධරයෝ කියති.

2004 අචේ සුනාමියෙන් අඩු ගණනේ එක් ලක්ෂ විසිදහසක් මරණයට  පත් වුහ.

ඇමරිකා භූ විද්‍යා ආයතනය පවසනුයේ ග්‍රිනිච් මධ්‍යහ්න වේලාවෙන් අඟහරුවාදා රාත්‍රී 10.03ට මුහුදේ කිලෝ මීටර් 17.2 ( සැතපුම් 11 ) ගැඹුරින් සිදු වු මෙම භූ කම්පනයෙන් බොහෝ දෙනෙකු සුන්බන් අතර  සිර වී සිටින්නට ඇතැයි කියති.

බණ්ඩා අචේ ප්‍රාදේශිය අගනුවර  බොහෝ දෙනෙකු නිවෙස් වලින් හා රැකියා ස්ථාන වලින් පලා ගොස් ඇතැයි ඉන්දුනීසියාව කියයි.

_92861686_5889dce2-aa23-4631-964f-52c5d93a7120