බි‍්‍රතාන්‍යයේ විලියම් කුමරු සිය බිරිඳ වන කැතරින් කුමරිය සමඟ සිංගප්පූරුවේ ජාතික  ඕකිඞ් උයනට සපැමිණි අවස්ථාවේදී උණුසුම් ලෙස එරට නිලධාරීන් විසින් පිළිගනු ලැබූ අවස්ථාව. ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ රටවල දින 9ක සංචාරයක් ආරම්භ කරමින් රාජකීය යුවළ පසුගිය 11 වැනිදා සිංගප්පූරුවට සම්ප‍්‍රාප්ත වූහ.