‘ඒඩීඅයිසෙඩ්’ නමින් හඳුන්වන තායිවානයේ ස්වයං ප්‍රකාශිත ගුවන් ආරක්ෂක හඳුනාගැනීමේ කලාපයට චීන හමුදාවේ ගුවන් යානා 29 ක් ඊයේ (22) ඇතුළු වූ බව තායිවාන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේය.

තායිවානයේ ස්වයං ප්‍රකාශිත ගුවන් ආරක්ෂක කලාපයට ඇතුළු වූ චීන හමුදාවේ ගුවන් යානා 29 ට ප්‍රහාරක ගුවන් යානා සහ සබ්මැරීන් නාශක ගුවන් යානා මෙන්ම වර්ග කිහිපයක ගුවන් යානා ඇතුළත් වූ බව පැවැසෙයි.

මෙහෙයුමක් සඳහා ගිය වසරේද  චීන හමුදාවට අයත් ගුවන් යානා 30 ක් තායිවාන ස්වයං ප්‍රකාශිත ගුවන් ආරක්ෂක හඳුනාගැනීමේ කලාපයට ඇතුළු වූ බව පැවැසෙයි.

චීන හමුදාවේ ගුවන් යානා වලට අනතුරු ඇඟවීම සඳහා  තායිවාන ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රහාරක යානා පිටත් වූ බවත් රේඩියෝ මාර්ගයෙන් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කළ බවත් චීන හමුදාවේ ගුවන් යානා වල ක්‍රියාකරකම් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ගුවන් ආරක්ෂණ මිසයිල පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කළ බවත් තායිවාන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කළේය.

(සී.එන්.එන්)