(සුජිත් හේවාජුලිගේ)

රූපවාහිනී සංස්ථාවට බලහත්කාරයෙන්  කඩාවදින ලදැයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් හිටපු අමාත්‍යවරයකු වූ මර්වින් සිල්වා මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අද පෙරවරුවේ අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

මේ සිද්ධිය සිදුවී ඇතැයි පැවසෙන්නේ 2007 වර්ෂයේදීය.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම විමර්ශන පවත්වන බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.