• අලුතෙන් විශ්‍රාම ගිය අයට  පාරිතෝෂිකය ප්‍රමාදයි 
  • සමහර විශ්‍රාමිකයන්ට වසර එකහමාරක්ම පාරිතෝෂිකය නෑ 

රාජ්‍ය සේවයේ යෙදී සිටින සියලු දෙනාට විශේෂිත වරප්‍රසාදයක් වූ විශ්‍රාම පාරිතෝෂික දීමනාව ගෙවීම මාස ගණනාවක් තිස්සේ ප්‍රමාද වෙමින් පවතී. රාජ්‍ය සේවයෙන් විශ්‍රාම ගිය පසු මාසිකව ලැබෙන වැටුපෙන් භාගයක මුදලක් මාස 24 කින්, ගුණකර ගෙවීම විශ්‍රාම පාරිතෝෂිකය වේ. 


 ‘තෘප්තිමත් විශ්‍රාමික ප්‍රජාවක්’ විශ්‍රාම වැටුප ලබා දීමේ මූලික තේමාව වශයෙන් සඳහන් වේ. 
 සිවිල් විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය යටතේ ප්‍රතිලාභ වශයෙන් මාසික විශ්‍රාම වැටුප, පරිවර්තික පාරිතෝෂිකය, මරණ පාරිතෝෂිකය, සේවා පාරිතෝෂිකය, දෛනික සේවා පාරිතෝෂිකය, කරුණසහගත දීමනාව, විශේෂ වන්දි හා වන්දි විශ්‍රාම වැටුප වශයෙන් කොටස් 8 කි. 


 එහිදී විශ්‍රාම වැටුප් ලබන්නා විසින් මනාපය පළ කළහොත් හිමිවන අඩු නොකළ මාසික විශ්‍රාම වැටුපෙන් භාගයක මුදල මාස 24 න් ගුණකර ලැබෙන මුදල සේවා පාරිතෝෂිකයයි. මෙම සේවා පාරිතෝෂික මුදල ලබා ගන්නා විශ්‍රාමිකයන්ට මුල් වැටුපෙන් යම් මුදලක් මෙම පාරිතෝෂිකය වෙනුවෙන් අයකර ගනු ලබයි. 
ඒ අනුව උදාහරණයක් ලෙස වසර 5 ක ස්ථීර සේවා කාලයක් ඇති රජයේ නිලධාරියකුට මූලික වැටුපෙන් 1/2 ක් බැගින් අවුරුදු 5 ක කාලයට ගෙවනු ලබයි. අවුරුදු 10 ක සේවා කාලයක් ඇති රජයේ නිලධාරියකුට මූලික වැටුපෙන් 1/2 ක් වසර 10 ක කාලයකට ගෙවනු ලබයි. 


මේ පාරිතෝෂික මුදල රජයේ සේවකයාගේ හීනයක් වශයෙන් සඳහන් කළහොත් එය නිවැරදි වනු ඇත. එසේ පැවසීමට හේතු වන්නේ මෙම පාරිතෝෂික මුදල යොදවා නිවසක් ඉදි කිරීමට යොද‌ා ගැනීම, විවාහ මංගල උත්සවයකට වියදම් කිරීම, ණයක් බේරීම යනා දී වශයෙන් විශ්‍රාමිකයෝ ජීවිතය හා බැඳුණු ගැටලුවකට විසඳුමක් ලබා ගැනීමට යොද‌ා ගන්නා නිසාය. 


පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයාට පාරිතෝෂිතය සමඟ සේවක භාරකාර අරමුදල හා සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාර අරමුදල එකවර හිමිවෙයි. එහෙත් රජයේ සේවයේ විශේෂත්වය වන්නේ ජීවිතය ඇති තුරාම මාසිකව විශ්‍රාම වැටුප හිමිවීමයි. විශ්‍රාමිකයා මිය ගියහොත් ඔහුගේ ඇවෑමෙන් බිරිඳට හෝ පුරුෂයාට විශ්‍රාම වැටුප හිමිවෙයි. 


මේ අවස්ථාව වන විට ගැටලුව වී ඇත්තේ පාරිතෝෂික මුදල ප්‍රමාදවීමය. භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් ලබා නොදීම නිසා විශ්‍රාමිකයන්ට පාරිතෝෂිත මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා පෝලිමේ බලා සිටීමට සිදුවී ඇත. එම පෝලිම ඉදිරියට ඇදෙන්නේ ඉබි ගමණිනි. කවද‌ා පාරිතෝෂික මුදල් ලැබේදැයි කිව නොහැකිය. එයට හේතු වී ඇත්තේ කොරෝනා අර්බුදයත් සමග රටේ ආර්ථිකය සීග්‍රයෙන් පහළ වැටීමයි. භාණ්ඩාගාරයට මුදල් නොමැත. එදිනෙද‌ා ප්‍රධාන කරුණුවලට මූලික ස්ථානය ලබා දී ඇති රජය විශ්‍රාමිකයන්ට මුදල් ගෙවීමට ලබා දී ඇත්තේ අඩු ප්‍රමුඛතාවයකි. 


 මේ තත්ත්වය නිසා පහුගිය වසර එකහමාරක පමණ කාලය තුළ විශ්‍රාම ලබා සිටින රජයේ සමහර සේවකයන්ට පාරිතෝෂික මුදල් මෙතෙක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වී ඇත. දළ වශයෙන් 20,000 කට අධික පිරිසකට මෙතෙක් පාරිතෝෂිකය නොලැබී ඇති බව දැන ගන්නට ඇත. පාරිතෝෂික මුදල් ගෙවීම සඳහා වර්ෂයකට රුපියල් කෝටි 1000 ක පමණ මුදලක් වැය කිරීමට සිදුවී ඇති බව වාර්තා වේ. 


 විශ්‍රාමිකයන්ට පාරිතෝෂික මුදල් නොලැබීමේ ප්‍රශ්නය හමුවේ විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව ද අසරණ වී සිටින බවත් පෙන්නුම් කරයි. 


 මේ සම්බන්ධයෙන් විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජගත් ඩයස් මහතාගෙන් විමසා බැලුවෙමි. 


මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් ලැබුණු වහාම පාරිතෝෂික ගෙවනවා 


විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ 


මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් අවශ්‍ය මුදල් ලැබුණු වහාම විශ්‍රාමිකයන්ට පාරිතෝෂික දීමනා ගෙවනු ලබන බව විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජගත් ඩයස් මහතා කියයි. 


 රාජ්‍ය සේවයෙන් විශ්‍රාම ලබා සිටින 2000 කට ආසන්න පිරිසකට පාරිතෝෂික දීමනාව ගෙවීම ප්‍රමාද වී ඇති බව ද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය. 


 විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව ආද‌ායම් ලබන ආයතනයක් නොවෙයි. විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම හා පාරිතෝෂික දීමනා ගෙවීම ඇතුළු සියලු දීමනා ගෙවීමට මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් ලබා දෙනවා. ඒ මුදල් ලබාදෙන ආකාරයට පාරිතෝෂික මුදල් ලබා දීම සිදු කෙරෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නය වී ඇත්තේ භාණ්ඩාගාරයෙන් අවශ්‍ය මුදල් ලබා නොදීමයි. 


අවශ්‍ය මුදල් අපි ඉල්ලා තිබෙනවා. ලැබෙන ආකාරයට මුදල් ගෙවීම් සිදු වෙනවා. මෙවර අපට මුදල් ලැබීමේ ප්‍රමාදයක් තිබෙනවා. එසේ වුවත් මුදල් ලැබුණු වහාම ගෙවීම් කරන නිසා විශ්‍රාමිකයන් බියක් සැකයක් ඇතිකර ගත යුතු නැහැ.’ ඒ මහතා පැවැසීය. 

 

 

 

දයාසීලි ලියනගේ