(දයාසීලි ලියනගේ)  

අයවැය විවාදය අවසන් වූ වහාම සියලු මන්ත්‍රීවරුන් තම ගම් ප්‍රදේශවලට ගොස් පක්ෂ සංවිධාන කටයුතු සිදුකරන ලෙස සමගි ජනබලවේගය පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුනට උපදෙස් දී ඇත.

ලබන වසර වන විට රටපුරා පක්ෂ සංවිධාන කටයුතු විධිමත් කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි පක්ෂයේ මහලේකම් රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතා කීය. 


මේ අතර අයවැය විවාදයට සහභාගි වන සියලු මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තුවේ දී කරුණු දැක්වීමට පෙර ඔවුනට විෂය පිළිබඳව දැනුම ඇති විශේෂඥයන් ලවා පුහුණුවීමක් ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇතැයි ද මද්දුම බණ්ඩාර මහතා කීය.  


ඒ අනුව ඒ ඒ විෂයන් පිළිබඳව විවාදයට සහභාගි වන මන්ත්‍රීවරුනට විෂය දැනුම ලබා දීම සිදුකර එමගින් ජනතාවට යහපතක් සැලසෙන ඵලදායක විවාදයක් පැවැත්වීමට පියවර ගෙන ඇතැයි ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.