(දයාසීලි ලියනගේ)  
ආරක්ෂක අංශවල තනතුරු පාවිච්චි කරමින් මසකට රුපියල් 60,000 බැගින් වූ මුදලක් ලබා ගෙන ඇති කලාවට සම්බන්ධකම් තිබෙන පුද්ගලයන් 20 දෙනෙකු පිළිබඳව පොලිස් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇත.  

වර්ෂ 2006 සිට කෝප්‍රල් හා ලෙෆ්ටිනන් තනතුරු සඳහන් කරමින් මේ පිරිසට මුදල් ගෙවා ඇති බව වාර්තා වේ. මේ අතර කලා කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මැද පෙරදිග රටකට අවස්ථා කීපයකදී ගොස් වරකට දින 7 ක් 8 ක් පමණ සිටි බව කියන පිරිසක් පිළිබඳව ද පරීක්ෂණ පවත්වා ගෙන යන බව රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමැතිවරයෙක් ප්‍රකාශ කළේය. මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත යටතේ මෙම පිරිසට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කර ඇතැයිද ඔහු කීය.