(මහින්ද නිශ්ශංක)   
දුම්රිය සේවකයන් අවශ්‍ය තරම් සිටියදී මසකට රුපියල් 72,91,493 බැගින් වැය කරමින් වසර 3ක් සඳහා දුම්රිය මැදිරි ශුද්ධ පවිත‍්‍ර කිරීමේ කොන්ත‍්‍රාත්තුව පෞද්ගලික සමාගමකට ලබාදීමට දුම්රිය බලධාරින් සැලසුම්කර ඇතැයි දුම්රිය සේවා වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ පෙරමුණේ ප‍්‍රධාන ලේකම් පී. සම්පත් රාජිත මහතා අනාවරණය කරයි.   


දැනට මෙම දුම්රිය මැදිරි ශුද්ධ පවිත‍්‍ර කරන්නේ දුම්රිය සේවකයන් විසිනි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය තරම් සේවකයින්ද සිටින බව පෙන්වා දෙන සංගමයේ ලේකම්වරයා දුම්රිය මැදිරි ශුද්ධ පවිත‍්‍ර කිරීම සඳහා පෞද්ගලික සමාගමකට ලබාදීමට යාම පිළිබඳව සේවකයින් විරෝධය දක්වන බවද කීය.   


දුම්රිය මැදිරි ශුද්ධ පවිත‍්‍ර කිරීම පෞද්ගලික සමාගමකට ලබාදීමෙන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට වසරකට රුපියල් 8,74,97,916ක් අහිමිවන බවත් පවසන ලේකම්වරයා දැනට විශාල පාඩු පිට පවත්වාගෙන යන දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට එය දරාගත නොහැකි බවද පැවැසීය.   


දුම්රිය සේවකයන්ට කළ හැකි මැදිරි ශුද්ධ පවිත‍්‍ර කිරීම පෞද්ගලික සමාගමකට ලබාදීම මහා පරිමාණ මුදල් නාස්තියක් බැවින් ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමුකර මැදිරි ශුද්ධ පවිත‍්‍ර කිරීම පෞද්ගලික සමාගමකට ලබාදීම නවතන්නැයි දුම්රිය සේවා වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ පෙරමුණ ප‍්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද සම්පත් රාජිත මහතා කීය.