මැතිසබයටත් අලුත් තනතුරු

සුජිත් හේවාජුලිගේ

නව දේශපාලන පෙරළියත් සමගම ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, සමගි ජන බලවේගය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු දේශපාලන පක්ෂ රැසක තනතුරු වෙනස්කම් ගණනාවක් ඉදිරි දිනවල සිදුවීමට නියමිතව ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග වලින් පැවසේ. 

මීට අමතරව දේශපාලන පක්ෂ බොහොමයක ප්‍රතිපත්ති සහ වැඩ සටහන්වල වෙනසක් සිදු කිරීමට ද ඒ ඒ පක්ෂ විසින් සැලසුම් කරනු ලැබ ඇත.   
මේ අතර මතුවී ඇති දේශපාලන තත්ත්වය යටතේ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් පක්ෂ මාරුවකට ද සූදානම් වන බව දැනගන්නට ඇත.   


ඒ සඳහා දැනටමත් සාකච්ඡා ආරම්භ වී ඇත.   


බල පෙරළියත් සමග පාර්ලිමේන්තුවේ තනතුරුවල ද මාරුවක් ඉදිරි දිනවල සිදුවනු ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ගවලින් පැවසේ.   


විශේෂයෙන්ම සභානායක සහ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක යන තනතුරු වෙනස් වීමට ඉඩ ඇතැයි දැනගන්නට ඇත.   


පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කිරීමට නියමිත අතර එසේ වාර අවසාන කිරීමත් සමග පාර්ලිමේන්තු කමිටු රැසක් අහෝසි වී යන්නේය. එසේ අහෝසි වී යන කමිටු නැවත පත් කරන අවස්ථාවේදී ඒ කමිටුවලට අලුත් සභාපතිවරුන් පත් කිරීමටද රජයේ අවධානය යොමු වී ඇත.