අජන්ත කුමාර අගලකඩ   

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ සාමාජිකයන් ගණන ලබන වසර වන විට හැටපන්දහසකින් පමණ අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමැති ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා ඉරිදා ලංකාදීපයට පැවැසීය.


ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ අනුමත සාමාජිකයන් ගණන 200,783 ක් වන අතර,ලබන වසර වන විට එය 135,000 ක් දක්වා අඩු කිරීම ඉලක්කය වී ඇතැයිද ඔහු සඳහන් කළේය. 

මේ අතර ලබන 2030 වසර වන විට යුද හමුදා සාමාජිකයන් ගණන 1,00,000 ක් දක්වා අඩු කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයිද ඇමැති තෙන්නකෝන් මහතා කීවේය.   


ඕනෑම අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින්, ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා තාක්ෂණික දැනුමින් යුත් නවීන හමුදාවක් පවත්වාගෙන යාම රජයේ අභිලාෂය බව කී හෙතෙම ඒ සඳහා අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කර ඇතැයි ද කීවේය.